• Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

 • Testkatalog

  Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

 • Indmeldelse

  Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. 

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Vedtægter for Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi.
  Instituttets formål realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

Nyhedsbrev nr. 60

Det er en udfordrende tid, vi lever i; få havde vel forestillet sig, at vi med et an-greb fra naturens side som COVID-19 skulle opleve skræk og rædsel for en global fremadskridende dødbringende infektionssygdom, med fastfrysning af aktiviteter og social isolation til følge. Hidtil havde vi vel mest frygtet, hvad den amerikanske præsident kunne finde på eller konsekvenserne af den menneskeskabte globale opvarmning. Nu måtte vi erkende, at naturen kan vise sig farlige-re (vi vidste det jo egentlig godt). Vi forestillede os, at den slags globale trusler hørte hjemme i science-fiction eller horrorfilm. 

Nyhedsbrev nr. 59

I efteråret afholdt vi det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser. Det var igen instituttets bog ”Personlighed og personlighedsforstyrrelser”, der var rammen for foredragene, som spændte vidt (se referat).

Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Sundhedsstyrelsen har i marts 2019 udgivet en opdatering af Nationale kliniske retningslinjer for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. 

Flere af IPTP's medlemmer har været medlemmer af arbejdsgruppen. 

Anmeldelse af antologi

Her kan du downloade Pia Glyngdals anmeldelse fra Ugeskrift.dk af bogen Personlighed og Personlighedsforstyrrelser.

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed

ISSPD på Facebook

ISSPD på Facebook

Præsentationer fra 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser

Download præsentationerne fra det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser, afholdt 4. oktober 2019.

Nordisk Mentaliserings konference

Institut for Mentalisering arrangerer den 5. Nordiske Mentaliserings konference i Musikkens Hus i Aalborg - udskudt til den 10.-11. 2021.

Oplæg fra seminar om komorbid personlighedsforstyrrelse ved ikke-psykotiske lidelser

Nedenfor kan du downloade præsentationer fra seminar om komorbid personlighedsforstyrrelse ved ikke-psykotiske lidelser og behandlingen af det hele menneske afholdt 24. maj 2019. 

Testkatalog

Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

Indmeldelse

Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. 

Fotoalbum på flickr