• Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

 • Testkatalog

  Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

 • Indmeldelse

  Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. 

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Vedtægter for Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi.
  Instituttets formål realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

Nyhedsbrev nr. 64

Kære medlemmer, det er med en del vemod at vi skriver denne orientering – eftersom professor Erik Simonsen er gået af som formand og overladt opgaven med at drive IPTP videre til den nye bestyrelse. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Erik Simonsen for det store og vigtige arbejde han har lavet i og med IPTP gennem årene. Vi vil også gerne takke hans sekretær Dorit Mortensen, der har fulgt ham i alle årene og bistået IPTP og medlemmerne. Begge har ydet en imponerende indsats. Så TAK!

Oplæg fra seminar om diagnostik og behandling af grænsepsykoser (skizotypi og borderline)

Den 29. april 2022 afholdt IPTP seminar om diagnostik og behandling af grænsepsykoser på Kosmopol. Nogle af indlæggene kan downloades nedenfor.

Nyhedsbrev nr. 63

På den internationale front har den 17. ISSPD kongres været afholdt. Grundet COVID-19 blev denne kongres afholdt virtuelt, omend en mindre gruppe nordmænd og danskere også var samlet i Oslo i Norge for at se den sammen. Kongressen havde mange spændende indlæg, også fra danske forskere (se referat i dette newsletter). Den næste ISSPD kongres afholdes i Australien i efteråret 2023, og når mere vides bringes viden herom i Newsletter og på hjemmesiden.

Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Sundhedsstyrelsen har i marts 2019 udgivet en opdatering af Nationale kliniske retningslinjer for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. 

Flere af IPTP's medlemmer har været medlemmer af arbejdsgruppen. 

Anmeldelse af antologi

Her kan du downloade Pia Glyngdals anmeldelse fra Ugeskrift.dk af bogen Personlighed og Personlighedsforstyrrelser.

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden 

Mailadresse

Har du som medlem ikke modtaget det seneste Newsletter i din indbakke?

ISSPD på Facebook

ISSPD på Facebook

Testkatalog

Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

Indmeldelse

Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. 

Fotoalbum på flickr