• Testkatalog

  Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

 • Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

 • Indmeldelse

  Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Vedtægter for Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi.
  Instituttets formål realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

Nyhedsbrev nr. 58

Seminar om diagnostik og behandling af grænsepsykoser (skizotypi og borderline)

Afholdes fredag 17. april 2020 kl. 8.30 - 16.00, Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Seminar om psykiatriske lidelser på grænsen mellem personlighedsforstyrrelse og psykose, tidligere benævnt grænsepsykoser eller grænsetilstande.  

Orientering fra formanden

2019 fik en meget trist begyndelse, da vi i begyndelsen af januar modtog beskeden om, at John Gunderson var afgået ved døden efter mange års kamp mod prostatakræft. Det er et stort tab rent personligt for mange kolleger og for forskningen i personlighedsforstyrrelser, særlig BPD, i USA og Europa. John og jeg blev nære venner, da jeg på Millons og Johns initiativ i 1992 havde den glæde og helt exceptionelle oplevelse at opholde mig 4 måneder ved Harvard University og på hans afdeling på McLean Hospital.

Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Sundhedsstyrelsen har i marts 2019 udgivet en opdatering af Nationale kliniske retningslinjer for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. 

Flere af IPTP's medlemmer har været medlemmer af arbejdsgruppen. 

Anmeldelse af antologi

Her kan du downloade Pia Glyngdals anmeldelse fra Ugeskrift.dk af bogen Personlighed og Personlighedsforstyrrelser.

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed

Præsentationer fra 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser

Download præsentationerne fra det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser, afholdt 4. oktober 2019.

Nordisk Mentaliserings konference

Institut for Mentalisering står for at arrangere den 5. Nordiske Mentaliserings konference den 11.-12. juni 2020 i Musikkens Hus i Aalborg.

Oplæg fra seminar om komorbid personlighedsforstyrrelse ved ikke-psykotiske lidelser

Nedenfor kan du downloade præsentationer fra seminar om komorbid personlighedsforstyrrelse ved ikke-psykotiske lidelser og behandlingen af det hele menneske afholdt 24. maj 2019. 

Testkatalog

Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget dette testkatalog. 

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

Indmeldelse

Ved medlemskab af IPTP er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

Fotoalbum på flickr