Instituttets historie, formål og virke

Instituttets historie

Theodore MillonInstituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Denne gruppe havde i flere år studeret personlighedsteorier og havde oversat en række psykometriske instrumenter. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter (se www.millonpersonality.com). I 1987 blev interessegruppen opfordret til at arrangere en international kongres, First International Congress on the Study of Disorders of Personality, som blev en milepæl for den internationale forskning og interesse på området. Efter kongressen i 1988 blev Instituttet dannet. IPTP er med sine 200 medlemmer fra Skandinavien den største nationale organisation affilieret til ISSPD.

Instituttets formål og virke

Instituttets formål er i henhold til §2 at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres i henhold til §4 ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

Aktiviteter

Instituttet har siden det blev grundlagt afholdt en række møder af forskellig art, eksempelvis:

Symposier: Nordisk symposium om narcissismebegrebet
Scandinavian Symposium on Borderline Conditions
International Symposium on Psychopathy
XIII International Congress on the Disorders of Personality


Seminarer med: Otto Kernberg, Daniel Stern, Ted Millon, Michael Stone, George Vaillant, Christopher Perry, Glen Gabbard, Peter Fonagy, Irene Matthis

Workshops: Karolinska Psychodynamic Profile (KAPP)

Studiekredse: ICD-10 personlighedsforstyrrelser, forsvarsmekanismer

Kurser: Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI). Rorschach, Exner metoden

Niels Strandbygaard forelæsninger: Christopher Bollas, Marco Battaglia, John Gunderson, Irene Matthis

Instituttet udgiver et Newsletter, som udkommer to gange årligt. Medlemmer modtager Newsletter gratis og har adgang til Instituttets møder til reduceret pris, oftest 200 - 300 kr. reduktion.

Almindeligvis afholdes 2-3 årlige møder, oftest med udenlandske gæsteundervisere.

Årskontingentet er 400 kr.

Instituttets medlemmer yder indbyrdes støtte og rådgivning til forskningsprojekter og klinisk arbejde.

Medlemskab

Anmodning om optagelse i Instituttet

- sendes til sekretæren. Som medlemmer optages læger og psykologer og andre med interesse inden for området.

Fotoalbum på flickr