SJCAPP - special issue

Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology [SJCAPP] publicerede i 2016 et special Issue om: Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia http://www.sjcapp.org/issue/view/3359

Editors på dette special issue er overlæge Ulrik Haahr og seniorforsker Sune Bo, begge mangeårige medlemmer af Instituttet.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr