Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer halvårligt. Det rummer altid en orientering fra formanden og kan desuden indeholde forskelligt officielt stof vedrørende instituttet såsom referat fra generalforsamling og årsberetning. Herudover kan man læse referater fra tidligere kurser og seminarer samt holde sig orienteret om kommende arrangementer.

Nyhedsbrev nr. 57

Efterårets seminar om identitetsbegrebet blev som ventet en succes med godt 50 deltagere og inspiration fra tilgrænsende discipliner til psykiatri. Instituttets brede tilgang til forståelse af psykopatologi tilsiger, at vi undersøger grundbegreber fra forskellige videnskabsteoretiske synsvinkler, og her er der meget at hente fra humanistisk tænkning og kulturens side, fx litteraturen og filmens verden.

Nyhedsbrev nr. 56

Foråret bød på et spændende 4. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser afholdt i Slagelse med en bred vifte af foredragsholdere, primært forfattere til kapitler i ”Jubilæumsbogen” Personlighed og personlighedsforstyrrelser redigeret af Erik Simonsen og Birgit Bork Mathiesen, Reitzels forlag 2017. Seminaret er anmeldt andetsteds i Newsletter af Mie P. Jørgensen. Det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser vil blive afholdt i efteråret 2019, igen delvis med udgangspunkt i kapitlerne fra jubilæumsbogen, men også med fokus på nye varme emner indenfor forskning i personlighedsforstyrrelser.

Nyhedsbrev nr. 55

Et nyt spændende IPTP-år står for døren. Vi tager hul på en række seminarer som opfølgning på udgivelsen af IPTP bogen ”Personlighed og personlighedsforstyrrelser” fra Reitzels forlag. Salget af bogen lever op til forlagets forventninger, og specielt på universiteterne indgår den som grundbog i undervisningen om personlighedsforstyrrelser, men der er naturligvis også godt salg i den til terapeuter, der arbejder med personlighedsforstyrrelser. Tanken med disse seminarer er, at forfatterne fra de forskellige kapitler skal have mulighed for at præsentere indholdet fra kapitlet med henblik på diskussion.

Nyhedsbrev nr. 54

Foråret bød på et spændende seminar med den norske psykolog Helge An-dreas Hoff, et arrangement der er omtalt andet steds i dette Newsletter. Arrangementet var arrangeret af bestyrelsesmedlem Liselotte Pedersen i samarbejde med Dansk Retspsykologisk Selskab og var en opfølgning af en nyud-givelse fra 2016 af en nordisk bog om psykopati. 

Den vigtigste begivenhed i foråret var dog udgivelsen af IPTP jubilæumsbogen: Personlighed og personlighedsforstyrrelser udkommet på Reitzels forlag under redaktion af Erik Simonsen og Birgit Bork Mathiesen. Bogen er anmeldt andet steds i dette Newsletter af psykolog og ph.d.-studerende Mie Poulsgaard Jørgensen. Vi håber, medlemmerne vil vise interesse for bogen, som repræsenterer 25 års erfaringer fra arrangementer i Instituttet, og som samtidig er udgivet til ære for Ted Millon som inspirerede os til at danne Instituttet tilbage i 1989.

Nyhedsbrev nr. 53

Så er vi kommet i gang med et nyt år med nye spændende møder og inspiration fra ind- og udland. Nært forestående er, som det fremgår andet steds i Newsletter, et heldagsmøde med den norske psykolog Helge Andreas Hoff, der i 2016 forsvarede sin afhandling om psykopati, og som gennem flere år har haft samarbejde med Liselotte Pedersen fra bestyrelsen omkring forskning i CAPP-modellen. Helge Andreas Hoff er en af redaktørerne på bogen om psykopati, der udkom på Hans Reitzels forlag i 2016, hvori der er bidrag fra en række danskere med tilknytning til Instituttet (Sune Bo, Mickey Kongerslev, Liselotte Pedersen, Erik Simonsen). 

Fotoalbum på flickr