Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer halvårligt. Det rummer altid en orientering fra formanden og kan desuden indeholde forskelligt officielt stof vedrørende instituttet såsom referat fra generalforsamling og årsberetning. Herudover kan man læse referater fra tidligere kurser og seminarer samt holde sig orienteret om kommende arrangementer.

Nyhedsbrev nr. 56

Foråret bød på et spændende 4. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser afholdt i Slagelse med en bred vifte af foredragsholdere, primært forfattere til kapitler i ”Jubilæumsbogen” Personlighed og personlighedsforstyrrelser redigeret af Erik Simonsen og Birgit Bork Mathiesen, Reitzels forlag 2017. Seminaret er anmeldt andetsteds i Newsletter af Mie P. Jørgensen. Det 5. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser vil blive afholdt i efteråret 2019, igen delvis med udgangspunkt i kapitlerne fra jubilæumsbogen, men også med fokus på nye varme emner indenfor forskning i personlighedsforstyrrelser.

Nyhedsbrev nr. 53

Så er vi kommet i gang med et nyt år med nye spændende møder og inspiration fra ind- og udland. Nært forestående er, som det fremgår andet steds i Newsletter, et heldagsmøde med den norske psykolog Helge Andreas Hoff, der i 2016 forsvarede sin afhandling om psykopati, og som gennem flere år har haft samarbejde med Liselotte Pedersen fra bestyrelsen omkring forskning i CAPP-modellen. Helge Andreas Hoff er en af redaktørerne på bogen om psykopati, der udkom på Hans Reitzels forlag i 2016, hvori der er bidrag fra en række danskere med tilknytning til Instituttet (Sune Bo, Mickey Kongerslev, Liselotte Pedersen, Erik Simonsen). 

Nyhedsbrev nr. 52

I januar måned afholdt IPTP under ledelse af Bo Bach et nordisk seminar om forskning i DSM-5, den alternative model. Bo forsvarede i februar måned sin ph.d.-afhandling om samme emne. Der er ingen tvivl om, at der er meget fokus på forskning i den alternative model - også blandt klinikere er der begyndende interesse. I IPTP vil vi følge op med nye arrangementer, når der foreligger ny forskning, specielt omkring vurdering af sværhedsgrad, der står centralt også i relation til det kommende ICD-11. Professor Michael First og medarbejdere har nu udviklet et forskningsinstrument, AMPD, som der er planer om, at vi vil oversætte til dansk. Arbejdet vil udgå fra Forskningsenheden i Slagelse, hvor flere medarbejdere nu forsker i DSM-5. Bl.a. vil vi der igangsætte et nyt ph.d.-projekt om differentialdiagnostik mellem borderline og skizotypi.

Nyhedsbrev nr. 51

Et nyt år skal tage sin begyndelse. Det gamle sluttede for IPTP’s vedkom-mende med et skelsættende arrangement.

Sundhedsstyrelsen udgav tidligere på året NKR retningslinjer om emotionel ustabil personlighedsstruktur (borderline), som blev et af de foreløbig i alt 16 udvalgte for psykiatriområdet. Ved IPTP arrangementet 27. november (se referat) var der enighed om, at det er vigtigt, at dette arbejde blev gjort, men at det kræver hurtig opfølgning for at fastholde interessen og problemstillingerne på området, samt sikre den kliniske implementering af anvisningerne. I Region Sjælland har man fulgt op ved pr. 1.2. 2016 at etablere et kompetencecenter for diagnostik og behandling af PF under Psykiatrisk Forskningsenhed. IPTP’s bestyrelsessekretær Mickey Kongerslev er udpeget til leder af kompetencecenteret, som i første omgang er et 3-årigt udviklingsprojekt. Det er tanken, at kompetencecenteret også skal udvikle samarbejdet med de øvrige fire regionerne omkring opkvalificering og kvalitetssikring af diagnostik og behandling af PF. 

Nyhedsbrev nr. 50

Dette er IPTP’s Newsletter nr. 50! Hvem kunne have spået Instituttet så lang levetid, og vi står nu over for lidt forsinket at kunne fejre vores 25 års jubilæum i 2016. Det foreløbige program er beskrevet andet steds i dette Newsletter. Ved tilrettelæggelsen af 2-dages seminaret har vi på førstedagen fokus på bidrag med danske foredragsholdere, som har haft tilknytning til IPTP, men ikke mindst bidraget til udvikling af den stadig voksende interesse for patienter med personlighedsforstyrrelser i Danmark. På 2. dagen har vi fokus på den internationale forskning og har inviteret foredragsholdere, som hver på deres måde har haft betydning for Instituttets udvikling, ikke mindst professorerne Anthony Bateman og Glen O. Gabbard, som altid har trukket mange deltagere. Professor Sabine Herpertz er inviteret som president elect for ISSPD, og professor Andrea Fossati, som er de mest produktive europæiske forsker inden for personlighedsforstyrrelser. Jubilæumsseminaret vil foregå i det spritnye psykiatrisygehus i Slagelse, så for Instituttets medlemmer kan det blive anledning til at bese, hvorledes arkitekter i dag ser rammerne skal være i et moderne psykiatrisk sygehus for psykiatriske patienter og personalet i tæt tilknytning til det somatiske hospital.

Fotoalbum på flickr