Mathias Skjernov (suppleant)

Overlæge Mathias Skjernov er ph.d.-studerende i Psykiatrien Region Sjælland, Afdeling for Specialfunktioner. Mathias er valgt som suppleant ved generalforsamlingen april 2016.

Send e-mail

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr