Erik Simonsen (formand for bestyrelsen)

Erik SimonsenErik Simonsen (formand for bestyrelsen). Født 1949. Professor, overlæge og forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland,  professor ved Københavns Universitet. Formand for bestyrelsen siden Instituttets oprettelse i 1989. 1995-99 præsident for International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD). 2002-2008 formand for World Psychiatric Association (WPA), Section on Personality Disorders. Interesser: klassifikation, personlighedstestning, borderline, psykopati, skizotypi samt psykoterapi.

Kontaktoplysninger

Adresse: Psykiatrisk Forskningsenhed, Fælledvej 6, 4200 Slagelse
Tlf.: 20 10 82 93

Send e-mail

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr