Tine Harpøth (suppleant)

Forskningsenhed. Tine er valgt som suppleant til bestyrelsen i april 2019 og vil fungere som sekretær.

Orientering fra formanden

Efterårets seminar om identitetsbegrebet blev som ventet en succes med godt 50 deltagere og inspiration fra tilgrænsende discipliner til psykiatri. Instituttets brede tilgang til forståelse af psykopatologi tilsiger, at vi undersøger grundbegreber fra forskellige videnskabsteoretiske synsvinkler, og her er der meget at hente fra humanistisk tænkning og kulturens side, fx litteraturen og filmens verden.

Maria Willer Meisner (medlem)

Maria Willer Meisner er læge og ph.d.-studerende ved Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland.

Bo Bach (medlem)

Bo Bach er psykolog, ph.d. og seniorforsker i Psykiatrisk Forskningsenhed og Psykiatrien Vest, Region Sjælland.

Mathias Skjernov (suppleant)

Overlæge Mathias Skjernov er ph.d.-studerende i Psykiatrien Region Sjælland, Afdeling for Specialfunktioner.

Jacob Sander Hansen (medlem)

Jacob Sander Hansen er ansat ved Psykiatrisk Center Glostrup

Kraka Bjørnholm (medlem)

Kraka Bjørnholm er afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5 i Roskilde. Valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen april 2015.

Erik Simonsen (formand for bestyrelsen)

Erik Simonsen (formand for bestyrelsen). Født 1949. Professor, overlæge og forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland,  professor ved Københavns Universitet. Formand for bestyrelsen siden instituttets oprettelse i 1989.

Birgit Bork Mathiesen (næstformand for bestyrelsen)

Birgit Bork Mathiesen, født 1957. Cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, lektor ved Universitetets Psykologiske Klinik (UPK). Medlem af IPTPs bestyrelse og sekretær for samme fra 1987 til 2005, siden 2005 næstformand.

Fotoalbum på flickr