Orientering fra formanden

Læs her orientering fra formanden fra Newsletter 56/18

Maria Willer Meisner (suppleant)

Maria Willer Meisner er læge og ph.d.-studerende ved Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland.

Bo Bach (medlem)

Bo Bach er psykolog, ph.d. og seniorforsker i Psykiatrisk Forskningsenhed og Psykiatrien Vest, Region Sjælland.

Mathias Skjernov (suppleant)

Overlæge Mathias Skjernov er ph.d.-studerende i Psykiatrien Region Sjælland, Afdeling for Specialfunktioner.

Jacob Sander Hansen

Jacob Sander Hansen er ansat ved Psykiatrisk Center Glostrup

Kraka Bjørnholm (medlem)

Kraka Bjørnholm er afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5 i Roskilde. Valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen april 2015.

Erik Simonsen (formand for bestyrelsen)

Erik Simonsen (formand for bestyrelsen). Født 1949. Professor, overlæge og forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland,  professor ved Københavns Universitet. Formand for bestyrelsen siden instituttets oprettelse i 1989.

Liselotte Pedersen (medlem)

Liselotte Pedersen, psykolog, ph.d. 

Birgit Bork Mathiesen (næstformand for bestyrelsen)

Birgit Bork Mathiesen, født 1957. Cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, lektor ved Universitetets Psykologiske Klinik (UPK). Medlem af IPTPs bestyrelse og sekretær for samme fra 1987 til 2005, siden 2005 næstformand.

Fotoalbum på flickr