SIPP-118

Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118)

ZAN-PBD

Zanarini Rating Scale for Borderline Personality disorder (ZAN-BPD)

SAPAS-AV

Standardised Assessment of Personality: Abbreviated Scale - Adolescent Version (SAPAS-AV)

SASPD

Standardised Assessment of Severity of Personality Disorder (SASPD)

SPQ

Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ)

LPFS-BF

Level of Personality Functioning Scale - Brief Form 2.0

ANPS

Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS) - dansk version

Boganmeldelse

Personlighed og personlighedsforstyrrelser – en grundbog Personlighed og personlighedsforstyrrelser
Redigeret af Erik Simonsen og Birgit Bork MathiesenTestkatalog

Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi.

Om assessment

IPTP og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget et testkatalog, som kan downloades andet steds på siden. 

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Dimensional Assessment of Personality Pathology – Basic Questionnaire (DAPP-BQ)

Spørgeskemaet DAPP-BQ er udviklet af John Livesley og Douglas Jackson til at måle de forskellige personlighedsdimensioner, det er relevant at anvende og tale om i klinisk praksis - i stedet for at anvende de diagnostiske kategorier, man klassisk benytter.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Seneste artikler
Fotoalbum på flickr