Uddannelsesforløb om DBT-PTSD med professor Martin Bohus

IPTP arrangerer i samarbejde med Psykiatrisk Center Glostrup 4 dages uddannelsesforløb om DBT-PTSD med professor Martin Bohus

Vil du gerne have bedre behandling til dine patienter med kompleks PTSD? Så kunne DBT-PTSD være svaret

Mennesker, der har været udsat for overgreb i barndommen (seksuelle og/eller fysiske) har ofte en øget forekomst af dissociative symptomer, relationelle vanskeligheder, selvskadende adfærd og selvmordsadfærd. Traumerne vil desuden ofte være foregået i hverdagsomgivelser. Dette øger sandsynligheden for senere i livet at kunne møde omstændigheder, der udløser erindringer om overgreb. Triggere kan altså være overalt i dagligdagen. Undgåelsesadfærd vil derfor ofte også være relateret til netop disse dagligdags forhold (fx parforhold, intimitet, seksualitet og lægelig behandling). PTSD er i ICD-10 kategoriseret som en nervøs og stress-relateret lidelse, men for dem, der har PTSD efter seksuelle overgreb, vil lidelsen ofte også være forbundet med følelser af væmmelse, skyld og skam. Dialektisk adfærdsterapi for kompleks PTSD (DBT-PTSD) er et behandlingsprogram udviklet med netop disse specifikke problemer for øje. DBT-PTSD er oprindeligt udviklet som et forløb under indlæggelse, men der er nu udviklet en version til ambulant behandling med i alt 45 samtaler. Det er den ambulante version, der undervises i på uddannelsen.

Der er publiceret et stort lodtrækningskontrolleret studie med den ambulante version, hvor den blev sammenlignet med gængs psykoterapi målrettet PTSD (cognitive processing therapy). I studiet blev 193 patienter, der opfyldte mindst 3 DSM-5 kriterier for borderline og havde PTSD efter overgreb i barndommen, tilbudt enten DBT-PTSD eller CPT. Patienterne der fik DBT-PTSD, klarede sig signifikant bedre end patienterne i kontrolgruppen både mht. dropout og symptom- og funktionsniveau (Bohus et al., 2020). Der har tidligere også været gennemført et ukontrolleret studie, hvor DBT-PTSD viste god effekt til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur og PTSD (Steil et al., 2018).

Behandlingsforløbet bygger primært på elementer fra dialektisk adfærdsterapi, men inddrager elementer fra cognitive processing therapy til bearbejdning af erindringer om belastende oplevelser, compassion focused therapy til håndtering af skyld og skam og acceptance and commitment therapy til at udvikle en meningsfuld tilværelse. Behandlingsforløbet består i udgangspunktet af 45 individuelle samtaler fordelt på 7 faser.

Uddannelsen varer i alt 4 dage og gennemgår de elementer af behandlingen, der er tillæg til dialektisk adfærdsterapi (jf. ovenfor). Efter workshoppen vil deltagerne være i stand til at bruge principperne og procedurerne i DBT-PTSD.

Forudsætninger

Undervisningen foregår på engelsk og vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Deltagelse i uddannelsen kræver ikke forudgående kundskaber i dialektisk adfærdsterapi.

Underviser

Professor, Dr. Martin Bohus er speciallæge i psykiatri og har været videnskabelig leder af Institut für Psychiatrische und Psychosomatische Psychotherapie ved Zentralinstitut für Seeliche Gesundheit, Mannheim og haft lærestolen for Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin ved universitetet i Heidelberg. Martin Bohus initierede og organiserede den første internationale kongres for borderline personality disorder i Berlin i 2010 og har også været præsident for The European Society for the Study of Personality Disorders. Martin Bohus har været ankerpersonen i udviklingen af DBT-PTSD og har udgivet mere end 400 forskningsartikler og bogkapitler om bl.a. virkningsmekanismer i psykoterapi, borderline og PTSD.

Lokal arrangør: Jacob Sander Hansen

Tid: Uddannelsen varer fire dage og afholdes 30/8 2022 til 2/9 2022 (uge 35). Alle dage kl. 8:30-17:00.

Sted: Festsalen, Psykiatrisk Center Glostrup, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby.

Pris: 7.100,- DKK for medlemmer af IPTP og 7.500,- DKK for andre.

Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet i prisen.

Deltagerne får i forbindelse med kurset den danske udgave af manualen til DBT-PTSD i elektronisk form. Deltagelse i et kursus med Martin Bohus er indtil videre den eneste mulighed for at erhverve manualen til DBT-PTSD.

OBS tilmeldingsfrist forlænget til 1. august 2022 ved henvendelse på iptp.dk@gmail.com med oplysning om navn, arbejdssted, evt. EAN-nummer samt professionsuddannelse (aht. til deltagere, der søger godkendelse af uddannelsen i Dansk Psykologforening, hvor der kræves opgørelse over andelen af deltagere med læge- eller psykologfaglig baggrund). 

Tilmeldingen er først gyldig, når kursusafgiften er betalt. Pladser tildeles efter først til mølle princippet. 

Referencer

  • Bohus M, Kleindienst N, Hahn C, et al. Dialectical Behavior Therapy for Post-traumatic Stress Disorder (DBT-PTSD) Compared With Cognitive Processing Therapy (CPT) in Complex Presentations of PTSD in Women Survivors of Childhood Abuse: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2020 Dec 1;77(12):1235-1245. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.2148. 

  • Steil R, Dittmann C, Müller-Engelmann M, et al. Dialectical behaviour therapy for posttraumatic stress disorder related to childhood sexual abuse: a pilot study in an outpatient treatment setting. Eur J Psychotraumatol. 2018 Jan 19;9(1):1423832. doi: 10.1080/20008198.2018.1423832.

 

Fotoalbum på flickr