Tidligere arrangementer

Arrangementer afholdt i IPTP

Kurser i MCMI III, NEO-PI-R og SCID-II er dog ikke medtaget

Dato:Emne/underviser:Sted:
4/4,2013 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser

Oplæg ved Anthony Bateman, Morten Kjølbye
Parallelsymposier:
1) Udviklingspsykopatologi, attachment og personlighedsforstyrrelser (chairs Birgit Bork Mathiesen/Ole Jakob Storebø)
2) Assessment og psykometri af personlighedsforstyrrelser (chairs Rune Andersen/Morten Hesse)
3) Supervision m. Bateman (chair Erik Simonsen)
4) Behandling af personlighedsforstyrrelser og behandlingspakker (chairs Per Sørensen/Torben Heinskou)
5) Aggression, vold og psykopati (chair Liselotte Pedersen)
6) Supervision m . Bateman(chair Erik Simonsen)

Tune kursuscenter

Tune kursuscenter

28/1,2013 Forskningsseminar med Professor David Cooke

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

30/11,2012 Forskningsseminar med Dr Anthony Bateman

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

14/6,2012 Forskningsseminar med Dr. Paul Moran

Psykiatrien Region Sjlæland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjlæland, Smedegade 10-16, Roskilde

24/10,2011 Kursus om neuropsykologi og psykiatri

Foredragsholdere: professor og lektor Jesper Mogensen, lektor Anders Gade, cand.psych. Marianne Thomsen, psykolog og ph.d. Torben Østergaard

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

24/5,2011 Masterclass med Nancy McWilliams

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

9/5,2011 Seminar med Professor Paul Lysaker

Metacognition in Psychosis – theoretical and clinical aspects

KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

15/10,2010 Forskningsseminar med den norske psykiater Benjamin Hummelen

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

6/7,2010 Forskningsseminar.

Dr. Andrew Chanen – Personlighedsforstyrrelser hos unge.

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

15/4,2010 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K

FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K

24/3,2010 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori

Modul I – Teori

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

25/9,2009 6. Millon seminar med Professor James P. Choca

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

20/4,2009 Kursus om Personlighedsforstyrrelser.

Modul II – Behandling

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

10/11,2008 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori.

Modul I – Teori

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

4/9,2008 5. Millon seminar

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

12/6,2008 10. Forskningsseminar

Forskningsseminar om Assessment af personlighedsforstyrrelse

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

16/4,2008 Seminar med Professor Glen O. Gabbard

Hotel Prindsen, Roskilde

Hotel Prindsen, Roskilde

18/3,2008 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi af personlighedsforstyrrelser ved Giancarlo Dimaggio

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

12/10,2007 Forskningsseminar med Sigmund Karterud og Theresa Wilberg

Hotel Prindsen, Roskilde

Hotel Prindsen, Roskilde

31/8,2007 4. Millon seminar

Workshop med klinisk psykolog Jeffrey J. Magnavita, Ph.d.

Psykiatrien Region Sjælland,
Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland,
Smedegade 10-16, Roskilde

13/4,2007 Seminar med Professor Glen O. Gabbard

The mind-brain interface

Hotel Prindsen i Roskilde

Hotel Prindsen i Roskilde

29/3,2007 Substance abuse and personality disorders

Kursusledere: Erik Simonsen og Per Nielsen
Undervisere: 29. marts med professor Roel Verheul
30. marts med professor Samuel Ball

Behandlingshjemmet Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart

Behandlingshjemmet Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart

6/3,2007 Seminar med Lorna Smith Benjamin Ph.d.

Interpersonel Rekonstruktiv Terapi og nye synspunkter på mentale lidelser. Integration af viden og forskning

FUHU’s konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171 Kbh. K

FUHU’s konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171 Kbh. K

18/1,2007 Misbrugere med personlighedsforstyrrelser – hvor står vi?

Kursusleder: Erik Simonsen
Oplægsholdere: Morten Kjølbye, Per Nielsen, Steen Guldager, Ragnar Stefansson, Morten Hesse

Behandlingshjemmet Ringgården
Strandvejen 1
5500 Middelfart

Behandlingshjemmet Ringgården
Strandvejen 1
5500 Middelfart

11/9,2006 Workshop med Patricia Coughlin Della Selva, Clinical Psychologist, Ph.d.

FUHU’s konferencecenter
Auditorium 1
Fiolstræde 44
1171 Kbh. K

FUHU’s konferencecenter
Auditorium 1
Fiolstræde 44
1171 Kbh. K

24/8,2006 3. Millon seminar

Amtssygehuset Fjorden
Roskilde

Amtssygehuset Fjorden
Roskilde

29/5,2006 The Copenhagen conference on attachment

FUHU Conference Center
Fiolstræde 44
1171 København

FUHU Conference Center
Fiolstræde 44
1171 København

30/3,2006 DBT og mentaliseringsbaseret psykoterapi af borderline patienter.

Undervisere: Louise M. C. Wies van den Bosch og Anthony Bateman

Auditoriet
Psykiatrisk Hospital
Århus

Auditoriet
Psykiatrisk Hospital
Århus

14/11,2005 Heldagsseminar om "det onde i fredstid"

Foredragsholder: Dr. Michael H. Stone

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
København

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
København

25/8,2005 2. Millon seminar

Foredragsholdere:
Erik Simonsen, Seth Grossman, Per Hensen, Trine Østergård, Per Sørensen, Ask Elklit

Amtssygehuset Fjorden

Amtssygehuset Fjorden

11/4,2005 Symposium: On dimensional and categorical approaches to personality disorders

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
Kbh.

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
Kbh.

18/3,2005 Mentalization og psykoanalytisk orienteret behandling.

Seminar: Anthony Bateman

KAS Herlev

KAS Herlev

20/9,2004 Millon Workshop om MCMI

Erik Simonsen

Fjorden

Fjorden

16/8,2004 Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Et realistisk alternativ til længerevarende psykoanalytisk terapi?
Workshop med Patricia Coughlin

KAS Herlev

KAS Herlev

30/10,2003 Seminar om Attachment teori og Borderline behandling.

Professor Peter Fonagy

KAS Herlev

KAS Herlev

22/4,2003 Behandling af personlighedsforstyrrelser (kursusrækken 2000-2001: 5. dag

Den histrioniske og tvangsprægede personlighed)
Seminar med Glen O. Gabbard

KAS Herlev

KAS Herlev

7/2,2003 Hvorfor bliver man syg og hvorfra kommer de nye psykosomatiske sygdomme som fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.

Niels Strandbygaard forelæsning og seminar med Iréne Matthis

FUHU´s konferencecenter, Fiolstræde, Kbh.

FUHU´s konferencecenter, Fiolstræde, Kbh.

21/11,2002 Teoretisk seminar om personlighedsforstyrrelsesteorier i moderne psykiatri.

Seminar med Otto F. Kernberg

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

21/11,2001 Kursusrækken 2000-2001: 6. dag

Psykopati og personlighedsvarianter i det affektive spektrum

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

18/4,2001 Kursusrækken 2000-2001: 4. dag

Narcissisme og borderline tilstande.
Bent Rosenbaum og Morten Kjølbye

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

14/3,2001 Kursusrækken 2000-2001: 3. dag

Personlighedstestning.
Erik Lykke Mortensen og Per Sørensen

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

30/11,2000 forsvarsmekanismer og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser.

Seminar med J. Christopher Perry

Hotel Marselis, Århus

Hotel Marselis, Århus

15/11,2000 Kursusrækken 2000-2001: 2. dag

Den dependente og den ængstelige, undvigende personlighed.
Francisco Alberdi

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

11/10,2000 Kursusrækken 2000-2001: 1. dag

Personlighedsfortyrrelser i det skizofrene spektrum – skizotypi, paranoid og skizoid personlighed.
Erik Simonsen

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

3/9,1999 Teoretisk seminar om et psykoanalytisk perspektiv på social sanktioneret vold og et workshop seminar om over­føringsfokuseret psykoterapi af borderline patienter.

Seminar med Otto F. Kernberg

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

11/4,1999 Humorseminar.

Symposium: Jubilæum

Børsen

Børsen

19/10,1998 Personligheden og dens forstyrrelser.

Seminar med Michael Stone

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

21/11,1997 Diagnostic and psychobiological multidimensionality in borderline personality.

Forelæsning: Personality variants as indicators of liability to psychopathology.
IPTP-fonden: Seminar med Marco Battaglia.

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

3/9,1997 Seminar med Glen O. Gabbard

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

13/3,1997 Nordisk symposium om Narcissisme

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

10/1,1997 Workshop: Robert Weinryb

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

5/11,1996 Seminar med Glen O. Gabbard

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

29/5,1996 From "being a character" to "Cracking up". Embodiment.

Forelæsning: The mutational self.
IPTP-fonden: Seminar med Christopher Bollas

Panum Instituttet

Panum Instituttet

18/4,1996 International symposium on Psychopathy.

On concept, etiology, epidemiology, and treatment.

Sheraton Copenhagen Hotel

Sheraton Copenhagen Hotel

4/3,1996 Studiekreds: Typologi og udvikling.

arr.: Lars Eplov, Per Knudsen, Ulla Folke

Frederiksberg/Roskilde hospital

Frederiksberg/Roskilde hospital

19/1,1996 Seminar med Daniel N. Stern

KAS Herlev

KAS Herlev

17/11,1995 Kursusrække:

Erik Simonsen: Klinisk brug af MCMI

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

30/10,1995 Kursusrække:

Per Knudsen: Rorschachtestning efter John E. Exners com­prehensive system

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

20/10,1995 Kursusrække:

Ulf Søgaard: Klinisk brug af KAPP, Karolinska Psychodynamic Profile

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

28/8,1995 Evaluation and assessment of outcome in psychotherapy.

Seminar med David Malan

Kurhuset, SHH, Roskilde

Kurhuset, SHH, Roskilde

10/11,1994 Forsvarsmekanismer og karakterforandring.

Seminar med Leigh McCollough og George Vaillant

Kurhuset SSH, Roskilde

Kurhuset SSH, Roskilde

11/6,1994 Millon symposium: Theory, classification, assessment and therapy of personality disorders.

Theodore Millon og Erik Simonsen

KAS Herlev

KAS Herlev

4/3,1994 Studiekreds: Om forsvar.

arr.: Gunilla Öberg og Ulla Folke

RH/Fjorden

RH/Fjorden

4/8,1993 Studiekreds: Om forsvar.

arr.: Gunilla Öberg og Ulla Folke

RH/Fjorden

RH/Fjorden

16/4,1993 Scandinavian symposium on Borderline Conditions.

Sheraton Copenhagen Hotel

Sheraton Copenhagen Hotel

19/6,1992 Workshop: Diagnosis and Psychotherapy of Borderline patients.

Otto F. Kernberg

KAS Herlev

KAS Herlev

26/9,1991 Seminar om Personlighedsforstyrrelser: Klassifikation, diagnose og behandling

KAS Glostrup

KAS Glostrup

18/8,1990 Psykosomatik og personlighed

Nordvang

Nordvang

Fotoalbum på flickr