Tidligere arrangementer

Arrangementer afholdt i IPTP

Kurser i MCMI III, NEO-PI-R og SCID-II er dog ikke medtaget

Dato:Emne/underviser:Sted:
4/4,2013 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser

Oplæg ved Anthony Bateman, Morten Kjølbye
Parallelsymposier:
1) Udviklingspsykopatologi, attachment og personlighedsforstyrrelser (chairs Birgit Bork Mathiesen/Ole Jakob Storebø)
2) Assessment og psykometri af personlighedsforstyrrelser (chairs Rune Andersen/Morten Hesse)
3) Supervision m. Bateman (chair Erik Simonsen)
4) Behandling af personlighedsforstyrrelser og behandlingspakker (chairs Per Sørensen/Torben Heinskou)
5) Aggression, vold og psykopati (chair Liselotte Pedersen)
6) Supervision m . Bateman(chair Erik Simonsen)

Tune kursuscenter

Tune kursuscenter

28/1,2013 Forskningsseminar med Professor David Cooke

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

30/11,2012 Forskningsseminar med Dr Anthony Bateman

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

14/6,2012 Forskningsseminar med Dr. Paul Moran

Psykiatrien Region Sjlæland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjlæland, Smedegade 10-16, Roskilde

24/10,2011 Kursus om neuropsykologi og psykiatri

Foredragsholdere: professor og lektor Jesper Mogensen, lektor Anders Gade, cand.psych. Marianne Thomsen, psykolog og ph.d. Torben Østergaard

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

24/5,2011 Masterclass med Nancy McWilliams

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

9/5,2011 Seminar med Professor Paul Lysaker

Metacognition in Psychosis – theoretical and clinical aspects

KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

15/10,2010 Forskningsseminar med den norske psykiater Benjamin Hummelen

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

6/7,2010 Forskningsseminar.

Dr. Andrew Chanen – Personlighedsforstyrrelser hos unge.

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

15/4,2010 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K

FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K

24/3,2010 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori

Modul I – Teori

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

25/9,2009 6. Millon seminar med Professor James P. Choca

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

20/4,2009 Kursus om Personlighedsforstyrrelser.

Modul II – Behandling

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

10/11,2008 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori.

Modul I – Teori

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

4/9,2008 5. Millon seminar

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

12/6,2008 10. Forskningsseminar

Forskningsseminar om Assessment af personlighedsforstyrrelse

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

16/4,2008 Seminar med Professor Glen O. Gabbard

Hotel Prindsen, Roskilde

Hotel Prindsen, Roskilde

18/3,2008 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi af personlighedsforstyrrelser ved Giancarlo Dimaggio

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde

12/10,2007 Forskningsseminar med Sigmund Karterud og Theresa Wilberg

Hotel Prindsen, Roskilde

Hotel Prindsen, Roskilde

31/8,2007 4. Millon seminar

Workshop med klinisk psykolog Jeffrey J. Magnavita, Ph.d.

Psykiatrien Region Sjælland,
Smedegade 10-16, Roskilde

Psykiatrien Region Sjælland,
Smedegade 10-16, Roskilde

13/4,2007 Seminar med Professor Glen O. Gabbard

The mind-brain interface

Hotel Prindsen i Roskilde

Hotel Prindsen i Roskilde

29/3,2007 Substance abuse and personality disorders

Kursusledere: Erik Simonsen og Per Nielsen
Undervisere: 29. marts med professor Roel Verheul
30. marts med professor Samuel Ball

Behandlingshjemmet Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart

Behandlingshjemmet Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart

6/3,2007 Seminar med Lorna Smith Benjamin Ph.d.

Interpersonel Rekonstruktiv Terapi og nye synspunkter på mentale lidelser. Integration af viden og forskning

FUHU’s konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171 Kbh. K

FUHU’s konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171 Kbh. K

18/1,2007 Misbrugere med personlighedsforstyrrelser – hvor står vi?

Kursusleder: Erik Simonsen
Oplægsholdere: Morten Kjølbye, Per Nielsen, Steen Guldager, Ragnar Stefansson, Morten Hesse

Behandlingshjemmet Ringgården
Strandvejen 1
5500 Middelfart

Behandlingshjemmet Ringgården
Strandvejen 1
5500 Middelfart

11/9,2006 Workshop med Patricia Coughlin Della Selva, Clinical Psychologist, Ph.d.

FUHU’s konferencecenter
Auditorium 1
Fiolstræde 44
1171 Kbh. K

FUHU’s konferencecenter
Auditorium 1
Fiolstræde 44
1171 Kbh. K

24/8,2006 3. Millon seminar

Amtssygehuset Fjorden
Roskilde

Amtssygehuset Fjorden
Roskilde

29/5,2006 The Copenhagen conference on attachment

FUHU Conference Center
Fiolstræde 44
1171 København

FUHU Conference Center
Fiolstræde 44
1171 København

30/3,2006 DBT og mentaliseringsbaseret psykoterapi af borderline patienter.

Undervisere: Louise M. C. Wies van den Bosch og Anthony Bateman

Auditoriet
Psykiatrisk Hospital
Århus

Auditoriet
Psykiatrisk Hospital
Århus

14/11,2005 Heldagsseminar om "det onde i fredstid"

Foredragsholder: Dr. Michael H. Stone

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
København

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
København

25/8,2005 2. Millon seminar

Foredragsholdere:
Erik Simonsen, Seth Grossman, Per Hensen, Trine Østergård, Per Sørensen, Ask Elklit

Amtssygehuset Fjorden

Amtssygehuset Fjorden

11/4,2005 Symposium: On dimensional and categorical approaches to personality disorders

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
Kbh.

FUHU’s konferencecenter
Fiolstræde
Kbh.

18/3,2005 Mentalization og psykoanalytisk orienteret behandling.

Seminar: Anthony Bateman

KAS Herlev

KAS Herlev

20/9,2004 Millon Workshop om MCMI

Erik Simonsen

Fjorden

Fjorden

16/8,2004 Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Et realistisk alternativ til længerevarende psykoanalytisk terapi?
Workshop med Patricia Coughlin

KAS Herlev

KAS Herlev

30/10,2003 Seminar om Attachment teori og Borderline behandling.

Professor Peter Fonagy

KAS Herlev

KAS Herlev

22/4,2003 Behandling af personlighedsforstyrrelser (kursusrækken 2000-2001: 5. dag

Den histrioniske og tvangsprægede personlighed)
Seminar med Glen O. Gabbard

KAS Herlev

KAS Herlev

7/2,2003 Hvorfor bliver man syg og hvorfra kommer de nye psykosomatiske sygdomme som fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.

Niels Strandbygaard forelæsning og seminar med Iréne Matthis

FUHU´s konferencecenter, Fiolstræde, Kbh.

FUHU´s konferencecenter, Fiolstræde, Kbh.

21/11,2002 Teoretisk seminar om personlighedsforstyrrelsesteorier i moderne psykiatri.

Seminar med Otto F. Kernberg

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

21/11,2001 Kursusrækken 2000-2001: 6. dag

Psykopati og personlighedsvarianter i det affektive spektrum

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

18/4,2001 Kursusrækken 2000-2001: 4. dag

Narcissisme og borderline tilstande.
Bent Rosenbaum og Morten Kjølbye

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

14/3,2001 Kursusrækken 2000-2001: 3. dag

Personlighedstestning.
Erik Lykke Mortensen og Per Sørensen

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

30/11,2000 forsvarsmekanismer og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser.

Seminar med J. Christopher Perry

Hotel Marselis, Århus

Hotel Marselis, Århus

15/11,2000 Kursusrækken 2000-2001: 2. dag

Den dependente og den ængstelige, undvigende personlighed.
Francisco Alberdi

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

11/10,2000 Kursusrækken 2000-2001: 1. dag

Personlighedsfortyrrelser i det skizofrene spektrum – skizotypi, paranoid og skizoid personlighed.
Erik Simonsen

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

3/9,1999 Teoretisk seminar om et psykoanalytisk perspektiv på social sanktioneret vold og et workshop seminar om over­føringsfokuseret psykoterapi af borderline patienter.

Seminar med Otto F. Kernberg

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

11/4,1999 Humorseminar.

Symposium: Jubilæum

Børsen

Børsen

19/10,1998 Personligheden og dens forstyrrelser.

Seminar med Michael Stone

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

21/11,1997 Diagnostic and psychobiological multidimensionality in borderline personality.

Forelæsning: Personality variants as indicators of liability to psychopathology.
IPTP-fonden: Seminar med Marco Battaglia.

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

3/9,1997 Seminar med Glen O. Gabbard

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

13/3,1997 Nordisk symposium om Narcissisme

Københavns Forskerby Symbion

Københavns Forskerby Symbion

10/1,1997 Workshop: Robert Weinryb

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

5/11,1996 Seminar med Glen O. Gabbard

Psykiatrisk Hospital i Århus

Psykiatrisk Hospital i Århus

29/5,1996 From "being a character" to "Cracking up". Embodiment.

Forelæsning: The mutational self.
IPTP-fonden: Seminar med Christopher Bollas

Panum Instituttet

Panum Instituttet

18/4,1996 International symposium on Psychopathy.

On concept, etiology, epidemiology, and treatment.

Sheraton Copenhagen Hotel

Sheraton Copenhagen Hotel

4/3,1996 Studiekreds: Typologi og udvikling.

arr.: Lars Eplov, Per Knudsen, Ulla Folke

Frederiksberg/Roskilde hospital

Frederiksberg/Roskilde hospital

19/1,1996 Seminar med Daniel N. Stern

KAS Herlev

KAS Herlev

17/11,1995 Kursusrække:

Erik Simonsen: Klinisk brug af MCMI

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

30/10,1995 Kursusrække:

Per Knudsen: Rorschachtestning efter John E. Exners com­prehensive system

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

20/10,1995 Kursusrække:

Ulf Søgaard: Klinisk brug af KAPP, Karolinska Psychodynamic Profile

DPC Havnevej, Roskilde

DPC Havnevej, Roskilde

28/8,1995 Evaluation and assessment of outcome in psychotherapy.

Seminar med David Malan

Kurhuset, SHH, Roskilde

Kurhuset, SHH, Roskilde

10/11,1994 Forsvarsmekanismer og karakterforandring.

Seminar med Leigh McCollough og George Vaillant

Kurhuset SSH, Roskilde

Kurhuset SSH, Roskilde

11/6,1994 Millon symposium: Theory, classification, assessment and therapy of personality disorders.

Theodore Millon og Erik Simonsen

KAS Herlev

KAS Herlev

4/3,1994 Studiekreds: Om forsvar.

arr.: Gunilla Öberg og Ulla Folke

RH/Fjorden

RH/Fjorden

4/8,1993 Studiekreds: Om forsvar.

arr.: Gunilla Öberg og Ulla Folke

RH/Fjorden

RH/Fjorden

16/4,1993 Scandinavian symposium on Borderline Conditions.

Sheraton Copenhagen Hotel

Sheraton Copenhagen Hotel

19/6,1992 Workshop: Diagnosis and Psychotherapy of Borderline patients.

Otto F. Kernberg

KAS Herlev

KAS Herlev

26/9,1991 Seminar om Personlighedsforstyrrelser: Klassifikation, diagnose og behandling

KAS Glostrup

KAS Glostrup

18/8,1990 Psykosomatik og personlighed

Nordvang

Nordvang

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr