Seminar om komorbid personlighedsforstyrrelse ved ikke-psykotiske lidelser og behandlingen af det hele menneske

Oplægsholderne forsøger på dagen sammen med publikum at besvare følgende: Findes psykiatrisk komorbiditet? Er ICD-9’s hierarkiske diagnostiske princip hensigtsmæssigt? Hvis psykiatrisk komorbiditet findes, hvornår og hvordan bør den så udredes og behandles? DSM-IV inkluderede personlighedsforstyrrelser i akse II mhp. at fremhæve, at trait-lidelsen også bør udredes sammen med state-lidelsen. Men hvilken vej gik udviklingen i den aksefri DSM-5? Hvad sker der med personlighedsforstyrrelser i ICD-11 i forhold til mulighed for komorbiditet eller overlap med tilgrænsende lidelser? Samtidig udredning for komorbid personlighedsforstyrrelse kræver ekstra tid, kompetencer og økonomi og bør vel også føre til mere behandling (fx en ekstra pakke), særligt når diagnosen personlighedsforstyrrelse kan være stigmatiserende? Eller kan udredningen retfærdiggøres af andre grunde såsom individuel psykoedukation, behandlingstilrettelæggelse og prognose?

Program

09.00 – 09.15 Velkomst inkl. resultat af spørgeskemaundersøgelse v. Erik Simonsen og Mathias Skjernov
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 PF ved affektive lidelser v. Maj Vinberg
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 PF ved alkoholmisbrug v. Per Nielsen
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.45 PF ved angstlidelser v. Nicole Rosenberg
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.45 PF ved funktionelle lidelser v. Mathias Skjernov
14.45 – 15.00 Kaffe og kage
15.00 – 15.45 PF ved spiseforstyrrelser v. Kistine Godt
15.45 – 16.00 Paneldiskussion og afrunding

Oplægsholdere

Professor, forskningschef Erik Simonsen, Psykiatrien Region Sjælland
Overlæge Maj Vinberg, Psykiatrisk Center København
Centerleder, psykolog Per Nielsen, Ringgården
Klinikleder, psykolog Nicole Rosenberg, Psykiatrisk Center København
Overlæge, seniorforsker Mathias Skjernov, Liaisonklinikken Køge
Psykolog Kristine Godt, Region Midtjylland

Tid: Fredag 24. maj 2019 kl. 9.00 – 16.00

Sted: Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Pris:  600,00 kr. for medlemmer af IPTP; 1.000,00 kr. for andre.

Seminarledelse: Mathias Skjernov

Bindende tilmelding senest 3. maj 2019 ved henvendelse på iptp.dk@gmail.com med oplysning om navn, arbejdssted og evt. EAN-nummer.

Deltagerne vil inden seminaret få tilsendt spørgeskema. 

Fotoalbum på flickr