Identitet fra et tværfagligt perspektiv

Hvem er jeg - hvem er du - hvad har formet os og hvem er vi?

I den seneste version af det amerikanske diagnosesystem DSM 5 - alternativ model for personlighedsforstyrrelse - indgår identitet som et led i den samlede vurdering af personlighedsfunktion.

Identitet er ikke blot betydningsfuldt indenfor personlighedspsykologi/personlighedspsykiatri - men også i en række andre discipliner; humanistiske, sociologiske og kunstneriske.

Vi har inviteret fremtrædende forskere fra forskellige fagområder til at belyse og drøfte begrebet.

Program

08.30 – 09.00 Ankomst – kaffe, croissant
09.00 – 09.05 Velkomst v. Kraka Bjørnholm
09.05 – 10.05 Identitet og identitetsudfordringer i det senmoderne v. Carsten René Jørgensen
10.05 – 10.20 Pause
10.20 – 11.20 Selv-identitet, personlig identitet, kollektiv identitet: Hvad er forskellen og hvad er sammenhængen? v. Dan Zahavi
11.20 – 12.20 Hvad kan litteraturen fortælle os om identitet? v. Marianne Stidsen
12.20 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.15 Kønnet er ikke en identitet v. Lilian Munk Rösing
14.15 – 14.30 Kaffe/kage
14.30 – 15.30 Identitet eller identifikation i psykoanalyse v. Katrine Zeuthen
15.30 – 16.15 Paneldiskussion

Foredragsholdere

Professor i klinisk psykologi Carsten René Jørgensen, Århus Universitet
Professor Dan Zahavi, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet
Lektor Marianne Stidsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Lilian Munk Rösing, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Katrine Zeuthen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Tid: Fredag 26. oktober 2018

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Pris:  1.200,00 kr. for medlemmer af IPTP; 1.500,00 kr. for andre.

Kursusledelse: Kraka Bjørnholm

Tilmelding senest 8. oktober 2018 - send mail til iptp.dk@gmail.com med oplysning om navn og evt. EAN-nr.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Seneste artikler
Fotoalbum på flickr