Seminar om diagnostik og behandling af grænsepsykoser (skizotypi og borderline)

Tidligere blev de psykiatriske lidelser som befandt sig på grænsen mellem personlighedsforstyrrelse og psykose, kaldt for grænsepsykoser eller grænsetilstande. I 1980 udgaven af DSM-III opdelte man grænsetilstandene i borderline og skizotypal personlighedsforstyrrelse, hvilket fortsat er gældende i DSM-5 fra 2013. I ICD-10 fra 1994 blev den tilsvarende opdeling skizotypisk sindslidelse (indenfor det skizofrene spektrum - modsat personlighedsforstyrrelse i DSM) og en undertype af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (borderline type). Forskellen i hvor grænsen sættes i grænselandet afspejles således i den forskellige placering i de to diagnosesystemer. I den kliniske hverdag diskuteres afgrænsningen fortsat, hvilket er afgørende for, hvilken behandling der tilbydes.  

Program

08.30 - 09.00              Ankomst - kaffe, croissant
09.00 - 09.15 Velkomst og Scandinavian Symposium on Borderline Conditions - hvad var status dengang?* v. Erik Simonsen
09.15 - 10.00 Den historiske udvikling af begrebet grænsepsykose v. Ralf Hemmingsen
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Psykopatologiske forskelle mellem skizotypisk sindslidelse og Asperger syndrom/autisme spectrum disorder v. Maria Nilsson
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 Borderline personlighedsforstyrrelse og det skizofrene spektrum: Psykopatologisk afgrænsning v. Maja Zandersen
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.45 Dimensionel tilgang til grænsepsykoser med DSM-5's alternative model til diagnosticering af personlighedsforstyrrelser v. Maria Meisner
13.45 - 14.00 Pause (kaffe/kage)
14.00 - 14.45 Skizotypi i Hovedstaden: sygeliggørelse eller rettidig omhu? v. Helene Speyer og Casper Westergaard
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 15.45 Psykoterapi ved grænsepsykoser v. Susanne Harder
15.45 - 16.00 Afrunding

* Simonsen E, Rosenberg R, Birket-Smith M (red.). Proceedings of the Scandinavian Symposium on Borderline Conditions. Acta Psychiatr Scand 1994;89(suppl 379)


Oplægsholdere

Professor Erik Simonsen, Psykiatrien Region Sjælland 
Professor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet 
Psykolog og ph.d. Maja Zandersen, Psykiatrisk Center Glostrup 
Læge og ph.d. Maria Nilsson, Psykiatrisk Center København
Afdelingslæge Maria Meisner, Psykiatrien Region Sjælland 
Læge og ph.d. Helene Speyer, Psykiatrisk Center København
Overlæge Casper Westergaard, Psykiatrisk Center Glostrup 
Professor Susanne Harder, Institut for psykologi, Københavns universitet 

Tid: Fredag 29. april 2022 kl. 8.30 - 16.00

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Pris:  1.200,00 kr. for medlemmer af IPTP; 1.600,00 kr. for andre.

Seminarledelse: Erik Simonsen og Maria Meisner

Bindende tilmelding senest 25. marts 2022 ved henvendelse på iptp.dk@gmail.com med oplysning om navn, arbejdssted og evt. EAN-nummer.

Fotoalbum på flickr