Download præsentationer fra seminar om PF

Præsentationer fra 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser 4. april 2013

Download præsentationer her

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr