Nordisk møde om Den Alternative DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser - II

”Klinisk anvendelighed”

Fredag den 3. december 2021 kl. 9.00 til 16:00

Psykiatrisygehuset, Auditoriet, Fællevej 6, 4200 Slagelse

Arrangeret af Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser og Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP)

Abstract

På dette 2. Nordiske Møde for den Alternative DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser (AMPD) skal vi komme mere i dybden med alt det, vi tog hul på ved vores første møde tilbage i januar 2016. Temaet denne gang er ”Klinisk anvendelighed” (Clinical Utility), hvilket vi vil belyse gennem oplæg og diskussion. Der er mulighed for at komme ind på klinisk anvendelighed i forhold til bl.a. kontinuitet mellem PF typer (SCID-5-PD) og personlighedsfunktion (SCID-AMPD I), ”borderline conditions” (borderline og skizotypy), kompleks PTSD, narcissisme, ADHD, inter-rater reliabilitet, klinikeres oplevelse af AMPD’s anvendelighed og personlighedstræk profiler. Indledningsvis vil der blive samlet op på de seneste 10 års AMPD litteratur (2012-2022) ift. klinisk anvendelighed, og afslutningsvis vil vi drøfte fremtiden fra AMPD til ICD-11. Det endelige indhold afhænger af hvem af inviterede oplægsholdere, der kan deltage.

Arrangementet sluttes af med mulighed for socialt samvær og fælles middag.

Tilmelding senest mandag 1. november 2021 til Bo Bach: bbpn@regionsjaelland.dk. 

Deltagelse er gratis.

Program

09:00 – 09:15  Velkomst og introduktion

09:15 – 09:45  10-års litteraturstatus på AMPD modellen ift. klinisk anvendelighed

09:45 – 10.00  SNAK OG FORMIDDAGSKAFFE

10:00 – 10:30 Oplæg 1

10:30 – 11:00 Oplæg 2

11:00 – 11:15 PAUSE OG SNAK

11:15 – 11:45 Oplæg 3

11:45 – 12:15 Oplæg 4

12:15 – 12:45  FROKOSTPAUSE OG SNAK

12:45 – 13:15  Oplæg 5

13:15 – 13:45  Oplæg 6

13:45 – 14:00 PAUSE OG SNAK

14:00 – 14:30 Oplæg 7

14:30 – 15:00 Oplæg 8

15:00 – 15:15 EFTERMIDDAGSKAFFE

15:15 – 15:45 DISKUSSION: Klassifikation i fremtiden – Fra AMPD til ICD-11

15:45 – 16:00 Opsamling og afslutning.

- Herefter afgang til fælles middag og videre snak for dem der har mulighed -

Mere detaljeret og opdateret information følger på hjemmesiden.

Fotoalbum på flickr