Internationale arrangementer

4. nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede terapier, 31. maj – 1. juni 2018, Oslo, Norge: http://nordisk-konferanse-mentalisering.no

5th International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorder, 27.-29. september 2018, Barcelona, Spain; www.borderline-congress.org 

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr