4. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser - fredag 6. april 2018

4. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser

Seminaret vil tage udgangspunkt i bogen Personlighed og Personlighedsforstyrrelser med indlæg fra flere af bogens forfattere. 

Ankomst fra kl. 9.15

09.30 – 09.45  Velkomst og indledning v. Erik Simonsen

Del I - grundlæggende om personlighed

09.45 – 10.30  Personlighedsbegrebet v. Jesper Dammeyer
10.30 – 10.45  Pause
10.45 – 11.30  Hjerne og personlighed v. Birgit Bork Mathiesen 
11.30 – 12.00  Sociale konsekvenser v. Lene Halling Hastrup
12.00 – 13.00  Frokost

Del II - med fokus på borderline

13.00 – 13.15  Evidens - Review v. Ole Jakob Storebø 
13.15 – 13.30  Dialektisk adfærdsterapi ved BPD v. Jacob S. Hansen 
13.30 – 13.45  Mentaliseringsbaseret behandling af BPD v. Mickey Kongerslev
13.45 – 13.50 ”Summen”
13.50 – 14.30  Paneldiskussion v. Morten Kjølbye 
14.30 – 15.00  Pause

Del III - med fokus på det ængstelige spektrum 

15.00 – 15.20 Angst og personlighedsforstyrrelser v. Francisco Alberdi
15.20 – 15.40  Skematerapi for cluster C: ængstelig, dependent, tvangspræget personlighedsforstyrrelse v. Bo Bach 
15.40 – 15.45 ”Summen”
15.45 – 16.15  Paneldiskussion v. Mickey Kongerslev
16.15 Tak for i dag

OBS. Paneldiskussioner starter med, at discussant instruerer folk i at sidde med sideman-den/kvinden og drøfte præsentationerne og finde frem til, hvad de evt. kunne tænke sig at spørge panelet om.

Tid: Fredag 6. april 2018, kl. 9.30-16.15

Sted: Auditoriet, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Pris: 300,00 kr. for medlemmer, 600,00 kr. for andre

Kursusledelse: Bo Bach og Erik Simonsen

Bindende tilmelding senest 10. marts 2018 via nedenstående tilmeldingsblanket. 

Tilmeldingsfrist overskredet

Hør om evt. ledige pladser ved at udfylde og sende nedenstående formular.

Tilmelding til arrangement

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr